مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام

کلاس آشنایی با منابع حدیثی اصیل اهل سنت ٬ مصطلاحات حدیثی ٬ کتب رجالی اهل سنت (سبقه ی تاریخی / مناطی )

125


کلاس آشنایی با منابع حدیثی اصیل اهل سنت ٬ مصطلاحات حدیثی ٬ کتب رجالی اهل سنت (سبقه ی تاریخی / مناطی )


 کلاس آشنایی با منابع حدیثی اصیل اهل سنت ٬ مصطلاحات حدیثی ٬ کتب رجالی اهل سنت (سبقه ی تاریخی / مناطی ) 

استاد یارمحمدیان از اساتید موسسه ی کلام 

زمان راس ساعت 15 دوشنبه 7بهمن 

مدرس 314 
 

شما اینجا هستید: خانه اخبار کلاس آشنایی با منابع حدیثی اصیل اهل سنت ٬ مصطلاحات حدیثی ٬ کتب رجالی اهل سنت (سبقه ی تاریخی / مناطی )